GMH/ÍNDICE A-Z

E2-32
1435, xuño, 20
O Concello, seguindo o mandado dunha carta real, insta ao notario (e xuíz) Pedro Fernández de Porzomillos a facer pescudas sobre a moeda falsa. (fol. 14)
E logo en este dito dia et ora e por estas tests. os ditos (juis)* rejedores et procurador tomaron test. contra Pero Fernandes de (Pro)* Porçomillos notario que sacase peresquisa sobre rason da falsa moeda de noso señor el rey que era feita en seu reyno segundo que por sua carta era mandado et outrosy que (- - -).