GMH/ÍNDICE A-Z

406
1434setembro, 9

Costanza González outorga poder xeral ao seu marido Gonzalo Anes, notario.

Gonçalvo Yanes notario.

En este día Costança Gonçalves, moller de Gonçalvo Yanes notario de notario, con liçençia do dito seu marido, deu poder conprido ao dito seu marido para todos e quaes quer pleytos que aja e entende aver e para reçeber et recadar, con poder de sustetuyr etç. e obrigou seus beens etç. Poder abastante etç. Tests. Fernando Anes et Rodrigo escripvan, Joan Rodrigues et Afonso.

(fol. 122)