GMH/ÍNDICE A-Z

D140
1459, maio, 1

Fernando do Pazo, veciño de Arzúa, outorga poder a Gómez de Arzúa para reclamar cento oito mrs. a Xoán de (Viloa), veciño de Ceboliño. (fol. 43v)

Fernando do Paaço da Arçua.

Martes, o primeiro dia de mayo, Fernando do Paaço d’Arçua deu seu poder conprido a Gomes da Arçua para que posa demandar a Joan de N(o)boa de Çebollyno çento et oyto mrs. vellos et reçeber los et recadarlos et dar carta de pago et entrar en juiso etç. Obrigou seus bens etç. Tests. Ares de Monterroso mercador et Gonçalvo Peres rejedor, Joan de Caldellas.