GMH/ÍNDICE A-Z

D163
1459, maio, 7
Sentenza pola que Inés de Portugal deberá pagar a Xoán de Caldelas 24 mrs. que lle debe pola compra de pano. (fol. 48v)

Feita e dada. Joan de Caldelas.

(En este dia e por estes tests. mandaron por sentença Eynes de Portogal que a IX dias dese et pagase a Joan de Caldellas XX IIII.- vellos con as costas dereytas que jurou por seu juramento deçesorio que lle devia os ditos XX IIII.- de panno que lle mercara)*.