GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo

105

1355, febreiro, 1. Vilamaior-Mondoñedo.
Venda que fixo María Fernández da herdade chamada Requeixo, sita en San Xurxo de Lourenzá, a favor do racioneiro Pedro Fernández de Aguiar, que recaeu no Cabido.
A, perg., diminuto e irregular, de 123 x 133 mm. Letra gótica cursiva.

Era de mill et tresentos et nouenta et tres annos o primeiro dia de juyo. Sabean / quantos esta carta viren commo eu Maria Fernandes d-Aguiar filla de Pedro Fernandes / d-Aguiar o vello que foy para senpre por min et por toda minna vos vendo a uos / Pedro Fernandes d-Aguiar raçoeiro de Mendonnedo fillo de Pedro Fernandes d-Aguiar et a uosa vos / conuen a saber todo o meu casal de Requeyxo con todos quantos herdamentos et na / [...5] que son et perteesçen ao dito casal de montes a fontes por hu quer que vaan con / suas entradas et seydas o qual casal et herdamentos del son enna fiigresia de / San Xurxo(?) de Lourençaa et reçebi por esta vençon mill et / doçentos mor. doyto soldos cada hun mor. desta moneda que agora / corre del rey don Afonso que foy os quaes me pagastes en dineiros / et en [...5] res en poresença do notario et testemoias subescriptas de que me [...4] / [...5] de uos por en paga et entrega deste obbto por min por [...5] / [...5] para senpre uos esta uençon faser de pas. Et des [...5] / [...5] deste dia seia [...6] de meu iur et possison [...5] / en vossa vos para [...6] / [...5] vosa voontade. Et que esto seia çerto [...7] / [...7] façer esta carta. Testemoias Pedro Fernandes d-Anllo, Afonso Peres de [...5] / [...6] escudeiro del. Pedro Fernandes de [...7] et Afonso [...8] Johan de [...8] Fernando d-Aguiar [...8] / [...7]
Et eu Pedro [...9] notario dado do bispo de Mendonnedo [...?] (Signo)

(Reverso):
A. 20. M. iii. n. 51. Carta da herdade do Requeixo do Cabidoo.