Documentos Materias Lugares Persoas Outros
GMH/RESULTADOS DE BUSCA

GMH/Proxecto/Créditos

Gallaeciae Monumenta Historica é proxecto promovido polo Consello da Cultura Galega coa colaboración de expertos na documentación histórica galega e outras institucións.


Dirección 

Ramón Villares

 

Comisión para a elaboración das normas de edición da documentación de Gallaeciae Monumenta Historica

Coordinadora:
Álvarez Blanco, Rosario

Boullón Agrelo, Ana Isabel
Bouzas Rosende, Paula
Cabana Outeiro, Alexandra
Monteagudo Romero, Xosé Henrique
Pérez Rodríguez, Francisco Javier
Rodríguez Suárez, Pilar
Vaquero Díaz, María Beatriz
Vázquez Bertomeu, Mercedes

 

 

Produción web:

Manuel Gago

Begoña Tajes Marcote

 

 

Documentación e edición:

DeHistoria S.L.

 

 

Deseño:

Miguel Alonso

 

 

Desenvolvemento web:

Dimensiona S.L.

 

Colaboran:

Instituto da Lingua Galega

Instituto Padre Sarmiento

Instituto Ramón Piñeiro

Real Academia Galega