Documentos Materias Lugares Persoas Outros
GMH/RESULTADOS DE BUSCA

GMH/Autores/

Mercedes Vázquez Bertomeu
Nacida en Vigo, en 1966, comezou a súa traxectoria investigadora na Universidade de Santiago de Compostela cunha memoria de licenciatura dedicada á Confraría dos cregos do coro da catedral de Santiago. Doutórase en 1996 cunha tese sobre o notariado e o cabido compostelán na Baixa Idade Media, comeza con ela unha liña de investigación sobre os usos escriturarios e procedementos administrativos de varias institucións baixomedievais galegas, converténdose nunha referencia obrigada da Diplomática baixomedieval de Galicia.

Participou en diferentes proxectos de investigación, principalmente centrados no estudo da documentación baixomedieval e moderna de Galicia, liña de investigación que compaxinou con outros temas como a historia das fortalezas medievais de Galicia ou a publicación de fontes.

Tras esta frutífera etapa como investigadora académica, na Universidade de Santiago primeiro e despois no Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC), no ano 2004 funda a empresa dehistoriaonde continúa o  seu labor como investigadora, aplicando os coñecementos históricos no desenvolvemento de recursos que permitan pór en valor o noso o patrimonio histórico, artístico e documental e facer del instrumento de riqueza.