Documentos Materias Lugares Persoas Outros
GMH/RESULTADOS DE BUSCA

GMH/Catálogo

Documentos do arquivo da catedral de Ourense (1289-1399)
512 documentos do Arquivo da Catedral de Ourense; datados entre 1289-1339. Escritos en galego, aínda que tamén en latín e castelán. Son polo xeral pezas orixinais ou traslados medievais.
Anselmo López Carreira

Esta edición ofrece o legado documental máis relevante da sé de Ourense: cabido catedralicio, bispado, cregos do coro, fábrica e capelas así como unha morea de escrituras de particulares.

En conxunto, é unha achega de inestimable valor non só á hora de estudar o goberno da diocese e cabido senón tamén para coñecer polo miúdo a cidade e a súa contorna, a sociedade que a poboa ou os conflitos e acontecementos que se sucederon ao logo do complicado século XIV.

Materiais complementarios

Estudos