Documentos Materias Lugares Persoas Outros
GMH/RESULTADOS DE BUSCA

GMH/Catálogo

Documentos Xoán García Manrique (1395-1397)
Ed. de Alexandra Cabana Outeiro en A trabe de Ouro, t. 46, vol.2 (abril, maio
Alexandra Cabana Outeiro

15 documentos de diversa temática, en pergamiño; en galego e castelán; escritura gótica, rexistrados no Tombo H do Arquivo da Catedral de Santiago, do mandato de Xoán García Manrique e datados entre 1395 e 1397.

A documentación capitular é o principal instrumento para coñecer o goberno dos arcebispos de Santiago. Este é o caso do mandato de Xoán García Manrique que accedeu á sé compostelá en 1382; o seu é un mandato atribulado e pouco documentado, de aí o interese destas escrituras.

Dada a súa orixe, os documentos do Tombo H están vinculados a asuntos capitulares e amosan o prelado como protector dos usos e dereitos da corporación nun momento histórico sen dúbida complexo.

Materiais complementarios