Documentos Materias Lugares Persoas Outros
GMH/RESULTADOS DE BUSCA

GMH/Catálogo

Libro de Notas de Álvaro Afonso (1434)
Ed. de Anselmo López Carreira; Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2005, 309 pp.; 24 cm.
Anselmo López Carreira

O dinamismo urbano, os pequenos feitos do día a día, os negocios, a administración das entidades relixiosas e civís teñen o seu puntual rexistro neste volume do notario de Ourense.

Este rexistro notarial recolle todos os actos escritos que pasaron ante Álvaro Afonso, notario da cidade de Ourense. Trátase dun conxunto moi interesante de escrituras que reflicten non só asuntos particulares senón tamén decisións tomadas polo Concello e sentenzas e outros autos derivados da actividade dos xuíces da cidade.

 

O dinamismo urbano, os pequenos feitos do día a día, os negocios, a administración das entidades relixiosas e civís, a diversidade da vida e os asuntos urbanos teñen o seu puntual rexistro neste volume.

 

Libro de 171 folios de papel que contén 545 pezas documentais redactadas en 1434; galego e castelán. Procedencia: Arquivo da Catedral de Ourense.

 

Estudos

Materiais complementarios

  •  Antonio Rubio, M.G. de: “Estancia de Luis Alonso, antes llamado Judá Pérez, en Galicia”, Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, 18, 2005. »Consulta externa.

    Antonio Rubio, M.G. de: “Juderías gallegas del Miño y sus relaciones con comunidades judías portuguesas al norte del Duero”, Estudos em Homenagem ao Professor Doutor José Marques, Faculdade de Letras, Universidade de Porto, 2006. »Consulta externa.

    Enjo Babío, A.; De Antonio Rubio, M.G.: “Ordenanzas municipales de Ourense en el siglo XV: estudio introductorio”, Cuadernos de Estudios Gallegos, T. 53, Nº. 119, 2006. »Consulta externa.
  • Gallego Domínguez, O.: “El archivo del concejo de la ciudad de Orense y sus fondos hasta el año 1600”, En la España medieval 7, 1985. »Consulta externa.