GMH/ÍNDICE A-Z

255

maio, 23

O notario Pedro Fernández de Porzomillos outorga ao tamén notario Afonso Enríquez carta de pagamento por 500 pares de brancas. (fol. 83v)

Afonso Anriques.

En este día Pero Fernandes de Porçomillos notario outorgou carta de pago Afonso Anriques notario, de quiñentos pares de brancas para en pago de huna obrigaçon de çertos mrs. que lle ten feita por Nuno Gonçalves da Praça notario, de que se deu por pago etç. Tests. Joan do Bouteiro, Gonçalvo Rañooa. (fol. 83v)