GMH/ÍNDICE A-Z

460
1434outubro, 28
O rexedor Álvaro Afonso demanda a Lopo de Mugares que non se lle ocupen os seus dereitos en Sabucedo. (fol. 136v)

   
Et despois desto, quinta feira viinte e oyto dias do mes de oytubro, en Ourense enna Praça do Canpo, Alvaro Afonso rejedor tomou testemunyo contra Lopo de Mugares que lle non tomasen nen ocupasen o pan e dereito que perteesçian en Par de Rubiaas, en Sabusedo, Alvaro dAgyar, senon que os estimava a (- - -) et que o pedia signado et o daría por escripto, et o dito Lopo de Mugares diso que o desen con sua resposta. Tests. Estevo Fernandes rejedor et Afonso Anriques notario et Joan do Bouteiro.