GMH/ÍNDICE A-Z

E1-21
1436, xuño, 6

Afonso de Mende e mestre Fernando arrendan por 80 mrs. o cobro das penas por encubar na cidade viño non autorizado. (fol. 12)

A renda dos viños de fora que arrendaron mestre Fernando e Afonso de Meende.

Anno sobre dito, en este dito día en conçello enno Paraiso da iglesia de San Martiño, presentes y en conçello Loys Gonçalves, mestre Fernando juises et Goterre Afonso, Alvaro da Fonteyna, Estevo Fernandes, Gomes de Chantada rejedores, Afonso Gonçalves de Meende (notario)* procurador do dito conçello, Nuno Patino, Meen Suares Galinato, logo os ditos Afonso de Meende et mestre Fernando poseran a renda dos viños de fora e dos que merqasen viño (do)* para os taverneiros e merqadores de Santiago et dos que encubaren enna dita çidade viño que non seja dos coutos nen da çibdade, et poseronna por esta novidade ata día de Santa Oufemea en LXXX.- vellos e obrigaronse dos pagar ata o dito día de Santa Oufemea. Tests. Afonso Fernandes (not)* et Nuno Patiño notarios, Meen de Seabra.