GMH/ÍNDICE A-Z

E2-35
1435, xullo, 13
O procurador presenta testemuñas ante o arcediago e vigairo. (fol. 14)
A XIII dias do dito mes presentou por tests. o dito procurador ante o dito vigario a Gomes de Chantada, ausente a parte, o qual feso juramento en forma et pedio que lle ouvesen por reçebidos Afonso Fernandes, Nuno Patino notarios et Rodrigo de Touro, Alvaro da Fonteyna, Pero Fernandes et o dito vigario diso que os avya por reçebidos. Tests. Fernando Pardo e Afonso Ares raçoeiro. (fol. 14)