GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos da Catedral de Lugo. Século XV

1089
1451, xuño, 22. Roma

O papa Nicolás V mándalle ó abade de Santa María de Pallares e ós oficiais da diocese de Lugo que elixan xuíces para soluciona-la querela interposta polo Cabido contra os frades menores, quen levaran clandestinamente o corpo de Rodrigo de Ulloa para soterralo.

Tomado de CAÑIZARES: pp. 1163-1164, LUCO, AC, est. 21, at. 3º, perg. orix., 380 x 190 mm; Tumbo Nuevo, fs. 271 v.- 272 r.