GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

57

xaneiro, 24

Diferencias acerca do libro de contas das alcabalas de San Xes. (fol. 18)


Gonçalvo Afonso morador na Marageira.

A XX IIII de janeiro, Gonçalvo Afonso morador enna Marrageyra de hun hun libro de conta das alcavalas da freygesia de San Giines a Yuda Peres recadador con preito que feso que llo dava por conta çerta verdadeira et con as protestadoçoens en el contiundas etç. e o dito Yuda Peres diso que o non resçebia por çerto nen verdadeiro etç. Tests. Loys e Afonso Gonçalves criados do dito Yuda Peres et Loys de (- - -). (fol. 18)