GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

80

febreiro, 5

Afonso do Cabo demanda a Tereixa Pérez 150 mrs. da alcabala do pan. (fol. 26v)

Afonso do Cabo.

En este día e por estas testemunyas Afonso do Cabo poso demanda a Tereija Peres da alcavala do pan de CL .- e leixoo en seu juramento et a dita Tereija Peres fesoo e de porlle praseo doje a quinse dias.