GMH/ÍNDICE A-Z

094
1457

-94-

Procuraçõ.

En Rriãjo, XIIJ djas do dito mes de setẽbro, ano4 dito. Ferrnando de Cãpelo, / morador ẽno dito lugar, fiso seus çertos, sufiçientes, legítimos, abũdantes / procuradores para en todos seus pleitos, moujdos por el ou287 contra el ou por mouer, / a Jon Rrodeyro, o Vello, e a Jon Rrodeyro, o Moço, e a Gonçaluo Peres, seu criado de Jon / Rrodeyro o Vello, moradores en Santiago, e para sostetuýr e faser juramento, / procuraçõ bastante, et çétera. Testigos: Pero Ardido de Rriãjo e Lopo4 de Vilar, / escudeyros, e Rroý Gonçalues, barbeyro de Padrõ. Outrosí les dou poder cõprido para / que estes ou qualque(e)r deles posã demãdar e rreçebjr e rrecabdar de Garçía / Oanes, morador ẽna dita çibdade, CCXXV morauidís vellos que le deue por hũa obligaçõ / e dar carta de pago deles ou de parte deles288 cõ a pena do dobro. //

________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
287. Por el ou está entreliñado.
288. Despois está riscado et çétera e mailo signo de peche da nota.