GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos Xoán García Manrique

10
1396, novembro, 13. Santiago

Traslado dun albalá do arcebispo de Santiago (11-XI-1396) no que lle manda ó seu pertegueiro e casteleiro do Oeste que non cobre “quinta” nas herdades do cabido na terra de quinta, e repoña o collido ata daquela.

Santiago, Arquivo da Catedral, Tombo H, folio 3r., inverso.

Citado por LÓPEZ FERREIRO, Antonio, Historia de la Santa..., tomo VI, p. 223 e 234 nota 1.

Nós el arçobispo de Santiago, perpetuo admenjstrador de la nuestra iglesia et obispado de Tuy, chançeller mayor de nuestro señor el rrey, mandamos a vós Lope Fernandes de Hamusco, nuestro perteguero et castelero d’Oest, que non demandedes quinta en las herdades que el cabĩllo de la nuestra iglesia de Santiago ha en la nuestra tierra de Quinta njn los prendedes por ello e non fagades el al. Et si ge la avedes levada o prendado por ello tornadles lo que lles así tomastes et predastes. Fecho en la nuestra çibdat de Santiago, honse días de nouenbro, año del naçemjento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e tresientos et noveenta e seys años. Archiepiscopus conpostellanus.

Fui dada autoridade a este alualá, que era escripto em papel e firmado do nome do dito señor arçibispo, por Thomás Gonçalves, chantre de Santiago, oydor gẽeral1 Âna çidade e arçibispado de Santiago, a pedimento do deán e cabídõo da dita igleja. Trese días do mes de novenbro. Testemoias: Aras Afonso, raçoeiro da dita igleja, e Gomes Afomso, clérigo do coro, e Lopo de Montforte, criado do notario.

1 Riscado: do.