GMH/ÍNDICE A-Z

096
1457

-96-

Este día pareçeu Jon Camaño, morador en Leýño, e diso que, por quanto o dito Pero de Terrío / o enprasara para ante el para oje dito dja, que poys nõ pareçía, que el que lle291 / cõdenaua ẽnas custas e praso. Testigos: Ferrnando de Cãpelo e Afonso de Valeyrõ.

________

291. Despois está riscado acu.