GMH/ÍNDICE A-Z

336
1336, febreiro, 6. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndanlle a Vasco Rodríguez, cóengo, a administración de xaneiro por 250 marabedís anuais e as obrigas de costume.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 5r.

In Dei nomine amen. Sabeam quantos esta carta virem, commo nos Fernan Aras, dayam, et o cabidoo da iglesia de Lugo, seendo iuntados en cabidoo por canpaa taniuda enno thesouro da dita iglesia segundo que o avemos de huso et de custume, arrendamos a vos Vaasco Rodrigues, coengo de Lugo, por en todos vossos dias, a amiistraçon do mes de ianeyro que he da dita iglesia de Lugo, con todas suas dereyturas et pertenenças commo mays compridamente perteeçe a a dita amiistraçon et segundo commo a agora tragemos husada. Et avedes nos a dar por la dita amiistraçon cada anno duçentos et çinquaenta moravedis d’oyto soldos o moravedi desta moeda del rey don Affonso, et avedes amiistradar et conprir et proveer o mes de ianeyro de pan et de vino, conven a saber: quatro paes a o coengo et hun açunbre de vino, et dous a o raçoeyro et hun meo de vino; et façer et conprir et amiistrar todas las cousas et cada huna dellas, segundo se conten no statuto novo. Et se moedas ou serviços lançaren ennos omes dessa amiistraçon, que o cabidoo non seia teudo a collerlas en conta nen a descontar nen quitar por ellas nenhuna cousa do que perteeçe a amiistraçon. Et eu Vaasco Rodrigues, coengo, que estou presente assy reçebo de vos, dayam et cabidoo sobreditos, a dita amiistraçon et obligo meus bees de conprir et pagar por la dita amiistraçon todas las cousas et cada huna dellas que ditas son, et segundo se conten no statuto novo. Et demays para o todo asy conprir et pagar douvos por fiadores a don Fernan de Deus, chantre de Lugo, et a Pedro Aras de Parrega, coengo de Lugo, elles presentes et outorgante-se por fiadores. Et por que esto seia çerto nos os sobreditos dayam et cabidoo et Vaasco Rodrigues et fiadores sobreditos rogamos a Ruy Ferrnandes, notario publico de Lugo, que feçesse desto duas cartas huna que lançase no livro do cabidoo et outra que desse a o dito Vaasco Rodrigues.

Que foy feyta enno dito thesouro de Santa Maria de Lugo seys dias de freveyro, era de mill et CCC LXXta et quatro annos.

Testemoyas que foron presentes: don Gonçalvo Garçia, meestrescolla; don Pedro Iacome, iuys; don Aras Pellaes, thesoreyro; Andres Peres, Iohan Ferrnandes et Fernan Affonso, coengos de Lugo; Affonso Eanes, Johan Gutierres, Johan Gomes, raçoeyros de Lugo, ts.

Et eu Ruy Ferrnandes, notario sobredito dado pe-lla auctoridade do bispo desse miismo lugar, a esto commo dito he presente fuy et a rogo das partes sobreditas esta carta escrivi et puge en ella meu signal.