GMH/ÍNDICE A-Z

691
1368, setembro, 24 domingo. Lugo
Afonso Fernández, clérigo procurador da obra da igrexa de Lugo, arréndalle a Afonso Eanes, durante dous anos, a demanda da devandita obra por 3500 marabedís anuais.
MADRID, AHN, Carp. 1332 F/15, perg. orix., galego, gótica cursiva, 264x140 mm.

Sabeam quantos esta carta virem commo eu Afonso Ferrnandes, clerigo, sanchristan da iglesia de Santa Maria de Lugo, et procurador da obra da dita iglesia, en nome da santa iglesia et por mandado et actoridade de noso sennor obispo, don frey Pedro Lopes, que Deus mantenna, arrendo a vos Afonso Eanes dito Coquin, demandador, morador na dita vila de Lugo, a demanda da dita obra da iglesia de Santa Maria de todo obispado de Lugo, deste dia de Santa Maria d’agosto, que pasou da era desta carta, ata dous annos compridos primeiros seguentes, con todas las mandas et esmolas et dadivas que a a demanda da dita obra foren dadas et mandadas en qualquer maneira enno dito tempo destes dous anos; et aqui non vay a vila de Lugo; por la qual renda me avedes a dar cada hun anno, a min ou a aquel que tever a dita obra, tres mill et quinentos moravedis desta moneda usavel, a oyto soldos o moravedi, et avedes-mos a pagar en pas et en salvo em esta dita vila de Lugo a os terços de cada hun anno, segundo que se ata aqui usou a pagar, sub penna de tres moravedis cada dia da dita moneda por quantos dias passaren de cada hun dos ditos terços endeante con mingua de paga, et a penna se terçer que ma paguedes con o prinçipal. Et se acaesçer de viir alguna demanda ou crusada en este tempo destes dous annos porque se posa enbargar a demanda da dita obra, que vos seia descuntado aquelo que ficar por recadar do tempo que vos for enbargado, et do que vos acordades que dedes delo conta con paga et seiades delo creudo por voso iuramento.

Et eu, o dito Afonso Eanes, que estou presente, asy reçebo de vos, o dito Afonso Ferrnandes, clerigo, procurador sobredito, esta renda da dita obra con as ditas condiçoes, et obligo min et meus bees, moviles et rayses, gaanados et por gaanar, hu quer que os eu aia et me foren achados de vos dar et pagar os sobreditos tres mil et quinentos moravedis, cada hun ano, en pas et en salvo en esta vila de Lugo a os terços de cada hun anno, segundo dito he, sub a dita penna por quantos dias pasaren de cada hun dos ditos plasos endeante con mingua da paga, que montan este dous anos sete mill moravedis, d’oyto soldos o moravedi da dita moneda, que vos obligo a pagar a os terços de cada hun anno, segundo dito he. Et para esto asy comprir et abreger dou-vos por fiador et devedor et prinçipal pagador a Pedro Afonso, mercador, morador na dita vila de Lugo, que esta presente et outorgante, et obliga seus bees a a dita deveda et fiadoria. Et eu, o dito Afonso Eanes, obligo meus bees de quitar a pas et a salvo o dito Pedro Afonso desta deveda et fiadoria en que o meto et de pagar os ditos moravedis segundo dito he.

Feyta a carta en Lugo, domingo, viinte et quatro dias de setembro, era de mill et quatroçentos et seys annos.

Testemoyas: Pedro Ferrnandes, clerigo de San Martino de Castro; et Iohan de Lovea, clerigo, et Fernan Ferrnandes, clerigo capelan do moesteiro Novo; et Iohan, criado de Rodrigo Eanes de Burela; et Iohan Afonso, criado de Garçia Lopes; et Pedro Afonso, clerigo do coro, criado do dito Afonso Ferrnandes, sanchristan, ts., et outros.

Et eu Fernan Peres Moreyra, notario publico de Lugo por autoridade do sennor obispo dese lugar, a esto foy presente et a rogo dos sobreditos Affonso Ferrnades, sanchristan, et Affonso Eanes dito Coquin, et Pedro Affonso, mercador, esta carta \fis/ escrivir et pugy y meu signal tal en testemoyo de verdade. Non enpesca aquel interllino de mina suscriçon que dis figy ca eu notario escrivi. (+).