GMH/ÍNDICE A-Z

F-C1
1454( )

[Cláusulas finais dun contrato]. (fol. 1)

(...) ditas partes e fiadores sobre ditos prometeron de (...) nen pasar contra elo sub a dita pena dos ditos dous (...) mrs. da dita moeda vella que pagase a parte ou partes a q(...) outra parte ou partes que o agardasen e conprisen por nome de pena e interese coneçional, sobre lo qual as ditas partes e fiadores renunçiaron e partiron de sy e de seu favor e dereito todas las leis e dereitos, foros e partidas asy canonicos como çeviis, asi en general como en espeçial que en contrario desto todo que dito he (...) delo podesen alegar, que lles non valuese en juiso nen fora del nen fosen sobre elo oydos posto que dereito fose, et de mais as ditas partes e fiadores diseron que davan poder conplido e abastante a quaes quer justiças ante quen esta carta fose presentada e pedida (exsecuçon) que lles lo fesesen asi teer, conplir e agardar en todo e por todo, fasendo exsecuçon ennos ditos seus beens mobles e reises e vendendoos a maao barato ou a boon se plaso (...) e de treynta dias e sen termino de dereito e se consello de (...) e praseo de abogado e ferias de pan e viño coller (...) aquel ou aqueles que contra ela fosen (e o) non conprisen (...) agardasen (... a dita pena)* segundo dito he. En test. do qual (...) partes pediron a min o dito notario que lles lo dese asi signado (...) guarda de seu dereito. Et eu dey lles ende este, que pasou enna (...) çibdade d’Ourense, dia, mes e anno sobre ditos. Tests. que estavan (...) Dias ferreyro e Gonçalvo de Silvar e Gomes da Morteyra moradores en terra de Aguiar. (fol. 1)