GMH/ÍNDICE A-Z

019
1457

-19-

Este día Ferrnand Rromeu, morador83 en Sã Vicenço de Sespón, acusou e cõdenou a / Jon Collaço, morador [en]84 Treuoenço85, en86 praso e fiadoría e costas / por quanto os jnfiou o mayordomo Áluaro d'Oallo para ante o juís sobre rrasõ / de castineyros que o dito Ferrnán Rromeu tijña cortados e derramados e ajuiados, / por quanto nõ pareçeu, demãdou ao dito juís que lle dese carta de jur / e posesiõ para esto e para ẽna bos de Jostos, donde4 que(e)r que vay, para a / terçia parte della. Leuó la carta de posesiõ.

______

4. Leva un trazo sobre a palabra.
83. Hai un trazo riscado ó final do m.
84. Falta a preposición.
85. Escribiu treuoonço e corrixiu o segundo o en e.
86. Antes está riscado que por quanto.