GMH/ÍNDICE A-Z

260
1330. Lugo
O deán lucense nomea fiador na renda dos casais de Vilarpunteiro a Fernando Arias, clérigo do coro.
 MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 66v.

Era et dia sobredito en presença de min Iacome Eanes, notario sobredito, dom Fernan Aras, dayan de Lugo, da por fiador et devedor a Fernan Aras, clerigo do coro de Lugo, que el page cada anno por dia de Nadal sesaenta moravedis, d’oyto soldos o moravedi, da moneda del rey don Fernando, a Aras Peláez, coengo de Lugo, et Affonso Eanes, raçoeyro desse lugar. Este fiador presente et outorgasse por fiador. Conven a saber que estes sobreditos sesaenta moravedis son da renda dos casares de Villar Ponteyro que o dayan arrendou a os ditos Aras Peláez et Affonso Eanes por estos dez annos compridos da era et dia desta carta. Testemoyas que presentes foron: Andreu Peres, Rodrigo Vaasques, Pedro Eanes, Iohan Dias, Affonso Rodrigues, coengos de aniversario. Eu Jacome Eanes, notario sobredito, a esto presente foy, en mina pressença esta carta fiz escrivir et puse en ella meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade. (+).