GMH/ÍNDICE A-Z

269
1330, decembro, 4. Lugo
O Cabido lucense arréndalle ao deán a administración de xuño por 3000 marabedís anuais.
 MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 71r.

Era de mill et CCC et LXVIIIº annos IIIº dias andados do mes de deçembro. Sabeam quantos esta carta viren, commo nos don Fernan Aras, dayam de Lugo, et o cabidoo dese mismo lugar, seendo iuntados por campaa tanguda no thesouro aly hu e acustumado de façermos cabidoo. Nos o cabidoo sobredito arrendamos a vos don Fernan Aras, dayam sobredito, por en todos vossos dias, amistraçon do mes de juyo, con todas suas pertenenças et dereituras, por tres mill maravedis cad’ano d’esta moneda branca del rey don Fernando, que façen oito soldos o maravedi, et avede-llos de pagar segundo as outras rendas do cabidoo. Eu Fernan Aras, dayam sobredito, assy reçebo esta renda en min, et obrigo min et todos meus bees de pagar et comprir todo commo sobredito e. Et de mais douvos por fiadores: don Aras Perez, thesoreyro, et Lopo Perez, coengo, elles presentes et outorgantes se por fiadores. Et demays ey de teer o mes, et dar IIIIº paes a o coengo, II a o raçoeiro et o vinno, et a sobreposta. Et nos, o cabidoo sobredito, avemosvos a defender segundo as outras rendas do cabidoo. Et que esto seia çerto rogamos a Iacome Eanes, notario sobredito, que faça ende hun publico estormento, era do dia sobredito.

Ts. que presentes foron: don Fernan Aras, dayam; don Dyego Ferrnandes, archidiago de Neira; don Pedro Royz, archidiago de Deçon; Fernan Afonso, Lopo Rodrigues, Andres Perez, coengo; Afonso Eanes, raçoeiro; et outros moitos. Eu Iacome Eanes, notario publico de Lugo, a esto pressente foy [et esta carta] a rogo do dayam et cabidoo sobredito escrivi, et puge en ella meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade. (+).