GMH/ÍNDICE A-Z

385
1339, xullo, 16. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndanlle ao cóengo Xoán Fernández a administración de maio por 150 marabedís anuais, as obrigas sinaladas no Estatuto Novo e 124 marabedís de sobreposta.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 25r.

Era de mill et CCCos LXXª VIIº annos, XVI dias de iulio. Sabeam quantos esta carta viren commo nos Fernan Arias, dayam, et o cabidoo da iglesia de Lugo, seendo iuntados per campaa taniuda enno tessouro da dita iglesia, segundo que he huso et custume, arrendamos a nossa amiistraçon do mes de mayo a Iohan Ferrnandes de Valdayo, coengo da dita iglesia de Lugo, con todas las rendas, et diçimos, et dereytos et padroadegos, iuridiçon et sennorio espiritual et temporal en qualquer maneyra que lle perteesca et deve perteesçer de dereyto et de huso, segundo que husarom et levaron os outros amiistradores que teveron a dita amiistrazon ante del. Et mandamos a todos los homes, clerigo et leygos et d’outra condiçon qualquer, que moraren enna dita amiistraçon et nos outros lugares que a nos son tiudos po-la dita amiistraçon do mes de mayo, que lle obedesscan et paguen todos los nossos dereytos ben et compridamente des este dia de San Iohan Bautista de iunyo que agora foy endeante por en toda sua vida, et non a outro nihun sem seu mandado. Et ha de pagar este Iohan Ferrnandes cada anno, çento et çinqueenta moravedis desta moneda que ora core, a oyto em soldos o moravedi, conven a saber: çem soldos cada mes, et amiistrar enno dito mes de mayo de pan et de vino segundo o estatuto novo, et pagar çento et viinte et quatro moravedis de sobreposta. Et obligamos nos et nosos bees a fazerle de paz a dita renda et todos los dereytos della et reçeber hu[...] segundo e huso da dita iglesia de Lugo.

Et eu, o dito Iohan Ferrnades ,assi reçebo a dita renda de vos, os ditos dayan et cabidoo, con todas las ditas condiçoes, et obligo min et meus bees a pagar cada anno os ditos CL moravedis, cada mes cem soldos, commo he huso da dita iglesia, et comprir o mes de pan et de vino, et pagar a sobreposta. Et demays dou por fiador Pedro Arias de Parega, coengo de Lugo, o qual fiador estava presente et obligouse por fiador. Testemoyas que presentes foron: o dito daya, o chantre, don Fernan de Deus; don Alvar Diaz, arçidiago de Sarea; don Aras Pellaes, thesoreyro; Affonso Gomes, Andres Peres, Vasco Diaz, Vasco Rodrigues et Fernan Affonso, coengos; Afonso [...], raçoeyros.

Et yo Iohan Gonçales, raçoeyro et notario publico de Lugo por auctoridade do bispo desse lugar, a rogo dos ditos dayan et cabidoo esta carta en minna presença fige scrivir et puge aqui meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade.