GMH/ÍNDICE A-Z

435
1342, setembro, 7. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndanlle ao cóengo Vasco Rodríguez a administración de xuño por 3800 marabedís anuais e as obrigas acostumadas.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 39r.

Sabeam quantos esta carta viren, commo eu Diego Fernandes, dayan, et o cabidoo da iglesia de Lugo, seendo iuntados en cabidoo por campaa taniuda, enno thesouro da dita iglesia de Lugo, segundo que avemos de husso et de custume arrendamos a vos Vaasco Rodriguez, coengo de Lugo, por en todos vossos dias, amiistraçon do mes de iunyo, que he da dita iglesia de Lugo, con todas suas dereyturas et pertenenças assy commo mays compridamente perteesçen a a dita amiistraçon et segundo que a agora tragia et husava por nos o dayan, don Fernan Aras, que foy. Et avedes-nos a dar por la dita amiistraçon cada anno tres mill et oytoçentos moravedis, d’oyto soldos o moravedi, desta moeda del rey don Affonso, et avedes amiistrar et conprir enno dito mes de iunyo de pan et de vinno a os coengos en esta maneira: conven a saber quatro panes de coenga et hun açumbre de vinno a o coengo, et dous paes et hun meo de vinno a o raçoeyro, et faser et complir et amiistrar toda-las coussas et cada huna dellas segundo se conten eno estatuto novo; et avedes demays a pagar a sobreposta, et non nos avedes a descontar desta renda triinta moravedis dos novos da terra d’Aguiar. Et obligamos todos nossos bees de vos faser a dita renda de paz et avemos-vos a reçeber en conta tomas ou forças de rey ou de ynfante ou de ricohome et do bispo et de merino se acaesçeren segundo acustumaron a reçeber en conta ata aqui ennas outras rendas da iglesia de Lugo.

Et eu, o dito Vaasco Rodriguez, assy reçebo de vos los ditos dayan et cabiidoo a dita renda da dita amiistraçon, et obligo min et todos meus beens, movelles et rayses, eclesiasticos et seglares, gaanados et por gaanar, et a minna raçon da coensia que eu aio enna iglesia de Lugo. Et para conprir et pagar todas estas cousas sobreditas et cada huna dellas segundo que se en esta carta conteen, et demays para o assy complir douvos por fiadores a don Pedro Aras, mestrescolla de Lugo, et a Vaasco Peres, coengo desse lugar, cada hun delles por lo todo. Nos los ditos fiadores que estamos pressentes outorgamos-nos por fiadores segundo dito he a a dita fiadoria. Et que esto seia çerto et non venna en dulta nos, dayan et cabidoo et Vaasco Rodriguez et fiadores sobreditos, rogamos a Fernan Garçia, notario publico de Lugo, que fesese desto este publico instromento en hun tenor huna que lançasse no livro do dito cabidoo et outra que a desse a o dito Vaasco Rodrigues.

Que foron feytas en Lugo, sete dias de setenbro, era de mill et trezentos et oytaenta annos.

Testemoyas que foron pressentes: don Diego Fernandes, dayam sobredito; don Fernan de Deus, chantres de Lugo; dom Alvar Diaz, arçidiago de Neyra; don Affonso Eanes, thesoreyro; Andres Peres et Vaasco Diaz et Fernan Affonso, coengos de Lugo, ts.

Et eu Fernan Garçia, notario publico de Lugo dado por autoridade do bispo desse lugar, a esto commo dito he pressente fuy et a rogo das ditas partes esta carta en minna preença fiz scripvir en este livro do cabidoo et puge y meu nome et meu signal en testemoyo de verdade. Que fuy feita era et dia sobredito a a seyda da terça.