GMH/ÍNDICE A-Z

535
1349, xuño, 27. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndanlle ao arcediago de Sarria, don García Díaz, a administración de xaneiro coas condicións acostumadas e exímeno do pagamento da sobreposta.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 70v.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos Diego Ferrnandes, dayam, et o cabidoo da iglesia de Lugo, seendo iuntados en cabidoo por campanya taniuda enno coro desa iglesia, arrendamos a vos don Garçia Dias, arçidiago de Sarrea, a nossa amiistraçon do mes de ianeyro, por en todos vosos dias con todas las rendas et dereyturas et pertenenças dela, et nos avedes de proveer o mes de pam et de vinno, segundo he custume, et dar mays cada mes por las terças seys moravedis desta moneda del rey don Affonso, et non avedes a dar sobreposta. Et arrendamosvos- la por la dita quantia con aquelas condiçoes que se arrendan as outras amiistraçoes da iglesia de Lugo.

Et eu, o dito arçidiago, assy reçebo a dita renda da dita amiistraçon et obligo todos meus beens para o comprir assy, et demays para o assy conprir dou-vos por fiadores: don Vaasco Rodrigues, arçidiago de Deçon, Diego Gomes, raçoeyro de Lugo. Nos los ditos fiadores que estamos presentes et outorgantes et obligamos nosos beens a a dita fiadoria en commo dito he.

Feyta viinte et sete dias de junyo, era de mill et tresentos et oyteenta et sete annos.

Testemoyas: o dito dayam; don Fernando de Deus, chantres; don Affonso Gomes, arçidiago de Deça; don Alvar Dias, arçidiago de Neyra; don Pedro Arias, mestrescola; Johan Dias, Lopo Domingues, Rodrigo Afonso, coengos; Iacome Eanes, Iohan Ferrnandes, clerigos do coro; Fernando Peres, notario, ts.

Et eu Fernando Garçia, notario publico del rey en Lugo, fuy presente et fis scripvir et puge meu sinal.