GMH/ÍNDICE A-Z

396
1374, novembro, 26

nominación de voz

Xoán Pardo, mercador, de quen Lourenzo Iáñez de Trella e a súa muller, Tareixa Rodríguez, teñen aforada unha viña no Coiñal, consente que esta manteña o foro unha vez morto o seu marido.

ACOu, Clérigos do Coro, 122

Sabean quantos esta carta viren que eu Johan Pardo mercador morador em Ourense enna rua dos Çapateiros que por rasom que Lourenço Eanes de Trella que fui morador em Ourense et Tereyia Rodrigues moller que fuy do dito Lourenço Eanes que estades presente tiiñades huna leira de viña que está en termino do Coyñal, a qual parte de huun e do outro con outras viñas de Maçia Peres clerigo do coro da igleia d’Ourense que fuy, as quaes viñas tiña aforadas do dito Maçia Peres, Pero Fernandes dito Lontra morador em Ourense enna rua da Ayra do Bispo que fuy e sua moller Esteveyña Martines, porla qual leira de viña me avia de dar cada anno para senpre nove libras de diñeiros brancos, et a qual viña de vos tiiña Pero Mallo morador em Ourense por condiçon que a lavrase et parase bem et pagase a min o dito foro. Et o dito Pero Mallo entendendo que a non podia lavrar demetio e leyxou a dita viña. Por ende eu o dito Johan Pardo quero e outorgo e consinto que vos a dita Tereyia Rodrigues e vosa voz que lavredes e pessuyades et aiades a dita leira de viña sigundo que a deviades aver, con tal condiçon que a lavredes e paredes bem en tal maneira que non defalesca por mingoa de lavor e de boon paramento et que pagedes asi o desimo a deus, et dedes a min e a miña vos cada anno para senpre vos e toda vosa vos e do dito Lourenço Eanes en salvo por dia de San Martiño do mes de novenbro as ditas nove libras de diñeiros brancos contados qoreenta pares de diñeiros novees por tres libras ou a estimaçon delles enna moeda que correr segundo que erades tiundos. Et por este foro aiades a dita leira vos e toda vossa voz de dezimo a deus e livre e quite de todo outro enbargo e encarrego alguun, et se quiserdes vender, deytar ou supenorar a dita leira de viña ou parte dela que primeiramente frontedes a min e a miña vos ante que a outro alguun que a tomemos e aiamos porlo justo preço que outre por ello der, et non na querendo entonçe ou nen miña vos tomar nen reçeber porlo justo preço que outre por ella der entonçe a vendades, deytedes ou supenoredes a atal pesoa que seia semellavil de vos que lavre e pare ben a dita leira de viña et pague et cunpla et agoarde as condiçoens desta carta et cada huna delas segundo que vos sodes tiuda e obrigada. Et obligo todos meus beens gaañados e por gaañar para anparar et defender senpre a dereito a vos a dita Tereyia Rodrigues e a toda vosa vos con a dita leira de viña que vos aforo commo dito he. Et eu a dita Tereyia Rodrigez que soon presente por min e por toda miña vos e por vos do dito Lourenço Eanes asi o outorgo e reçebo en min a dita leira de viña porla maneira e condiçoens que ditas son et para a lavrar et parar bem et pagar o dito foro cada anno et complir e agoardar as condiçoens desta carta e cada huna delas obligo em espeçial a dita viña et em geeral todos los outros meus beens moviles e rayses gaañados e por gaañar, et de mays para o asi conplir e agoardar dou comigo fiador e devedor e prinçipal pagador cada huun deles porlo todo Gonçalvo de Paradela lavrador morador en Ourense enna rua da Triindade que he presente e outorgante e obligante todos seus beens moviles e rayses a esto que dito he. Et eu o dito Gonçalvo de Paradela que soon presente asi outorgo et obligo a elo todos meus beens segundo dito he. Posto foi e outorgado ontre nos as ditas partes que qual quer de nos que contra esta carta e cousas em ella contiudas quiser pasar que peyte aa outra parte que o conplir e agoardar quiser por nomme de penna e de interese çem mrs. de brancas, et a dita penna pagada ou non que esta carta e aforamento sobre dito fique firme e valla para senpre. Et desto en commo pasou mandaron fazer duas cartas em un tenor. Feita a carta em Ourense, viinte e seis dias de novenbro, era de mill e quatroçentos e dose annos. Testemunyas que a esto presentes foron Ruy Sanches e Iohan Lourenço d’Espiño escudeyro, Gonçalvo de Gordon escripvan e Afonso Dias e Pero de Sode et Rui Cameao moradores em Ourense e outros.

Et eu Gonçalvo Peres notario publico da çidade d’Ourense por lo bispo et por la ygleia desse lugar que a esto que sobre dito he presente foy con as ditas testemunyas et esta carta que ende dey aa dita Tereyia Rodrigues en miña presença o fis escrivyr et aqui meu nome et signal aqui puge que tal he.

(sinal)

[reverso] Carta da viña de Joan Pardo que está enna Cuña.