GMH/ÍNDICE A-Z

278

xuño, 6

Fernando Rodríguez, escribán, recibe 80 mrs. do correeiro Pedro de Rozas. (fol. 88v)

Pero de Roças.

En este día Fernando Rodrigues escripvan como devedor prinçipal, seu fiador Gonçalvo da Reenda vesiño d’Ourense, ambos de man comun etç. reçeberon de Pero de Roças correeyro, vesiño d’Ourense, oyteenta mrs. vellos de que se deron por pagos etç. porlos quaes ditos LXXX mrs. (fol. 88v)