GMH/ÍNDICE A-Z

340

agosto, 4

O dito Ares González traspasa o beneficio a Lopo de Mugares. (fol. 104v)

En este dito día e ora e por estas tests. o dito Ares Gonçalves deu e traspasou o dito arrendamento da dita terça parte do dito benefiçio en Lopo de Mugares presente, o qual traspasou en el segundo e enna maneira e por lo preço e contía de mrs. e con as condiçoens que o el tina arrendado do dito Joan Fernandes et o dito Lopo de Mugares asy o reçebeu en sy et obrigouse de pagar os ditos mrs. aos praseos e terminos que o dito Ares Gonçalves estava obrigado e deu consigo por fiador devedor prinçipal pagador a Vasco Lourenço çapateiro vesiño d’Ourense, anbos de man comuun e cada huun por lo todo, anbos a sy se obrigaron a dita fiadoria e su a dita penna etç. Tests. os sobre ditos. ( fol. 104v)