GMH/ÍNDICE A-Z

D109
1459, abril
Sentenza pola que Xoán Abade debe pagar ao carniceiro Xoán Caldelas 70 mrs. que lle debe. (fol. 33bv)

Joan Caldellas.

(...) de abril, en Ourense, Gomes de Mugares alcallde (...) çidade d’Ourense, sendo enna Praça do Canpo a ora (da)s vesperas, mandou por sua sentença (def)enetiva a Joan Abade que presente estava (... do)je a IX dias primeiros sigentes dese (... p)agase a Joan Caldellas carniçeiro vesiño da dita (...) que presente estava LXX.- vellos con (... cos)tas dereytas que confesou que lle devía (...) o dito alcallde et que non partise (...) çidade ata que lle dese fiador (...) pagar, para o qual logo deu por (...) a Joan de Aguillar, et o dito Joan de (...) obrigou por tal fiador (...) Tests. Fernando, Rodrigo de Monterroso (...)