GMH/ÍNDICE A-Z

D12
1459, febreiro, 28

Recadador.
En este dia et por estes tests. Alvaro Fernandes pregoeiro, por mandado do dito recadador, deu o primeiro pregon en retorno de almoeda quen quiseer arrendar a renta da alcavala da bufilla desta çidade deste anno, por quanto non contentou de fianças os arrendadores que a tinan posta en preço, ay quen a pona en preço, et non ouvo quen por ela dese cousa alguna.