GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D21
1459, marzo, (2)
Inés Pérez reclama a Xoán de Córdoba, procurador de Diego López, carta de pago pola fianza que ela puxera na avinza feita entre este e o seu marido, Men Rodríguez Paradela. (fols. 6v-7)

Testemuyo de requerimento.

Et despois desto, enna dita çidade d’Ourense enna Praça do Canpo, Eynes Peres, moller que foy de Meendo Rodrigues de Paradella, tomou testemuyo contra Joan de Cordova que por rason que Meen Rodrigues fesera aviinça con Diego Lopes sobre rason de (...) obrigaçon de Joan Figeira porlo (fol. 6v)
(...) aviinça por dosentos et çincoeenta (...) vellos e con tanto que lle dese fia(...) a pas et a salvo de quaes (...) que lle desen (os ditos)* de (...) os ditos CCCC.- por ende que (...) como procurador do dito Diego Lopes (...) os ditos fiadores etç. (...) et que lle daria logo os ditos (...) que con el fesera aviinça, senon que protestava de non caer nen encorrer en pena alguna nen enna dita carta descomoyon que desia que tyna do dito padre santo etç. O dito Joan de Cordova diso que lle daria carta de pago se lle dese os ditos mrs. et que o dito Diego Lopes que lle non mara mays. Et a dita Eynes Peres diso que desia o que dito avya. Tests. Gomes de Mugares, Joan Cortydo, Diego Rodrigues recadador.