GMH/ÍNDICE A-Z

D217
1459
Compromiso de pagar certa cantidade de diñeiro, seguramente liberando da súa responsabilidade aos fiadores. (fol. 64b)
[(...) en Lourenço do Pumar (...) se obrigaron por sy e por s(eus ...) estes mrs. ao dito termino (...) et de quitar a pas e a salvo da (...) Joan de Vylardamos et Alvaro (...) sopena do dobro et delles po(...) o mal et dano que lles sobre elo (...)]* (fol. 64b)