GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

E1-32
1437, xaneiro, 19
Os arrendadores de varias rendas municipais obríganse a pagar por ese concepto 200 mrs. ao Concello. (fol. 25)

A renda das pennas das bestas. Levou mestre Fernando o libramento destes.

Anno domini Mº CCCC XXX VII, a XIX dias do dito mes de janeiro, Fernando Pereiras et Vasco de Rodeiro et (Roy)* /Diego\ Rodeiro, (tres)* todos tres
(de man co)* arrendadores, e Nuno Gonçalves da Praça /notario\ seu fiador, todos de man comun etç. obrigaron seus beens de dar et pagar (a noso)* ao conçello da çibdade d’Ourense e a Meen Suares procurador, dosentos mrs. vellos, os quaes dosentos mrs. se obrigaron de dar e pagar por la renda das bestas e viños e fontes e porteleiros e baños e burgaas e xafarises deste dito anno que do dito conçello arrendaron et obrigaron se deos dar aos terços do anno, penna V.- etç., obrigaçon forte e firme etç. Tests. Afonso Gonçalves, Joan do Bouteiro, Rodrigo escripvan, Martin dela Torre. (fol. 25)