GMH/ÍNDICE A-Z

18
1500

fº 18r

CERVERO

X mill

Sant Pedro d’Illobre, diez myll mrs.

IIIIº mill D

Santa Marina de Royz, quatro mill e quinientos mrs.

IIIIº mill

San Viçenço de Morujo, quatro myll mrs.

V mill CCC

San Juan d’Ouçes, çinco mill e trezientos mrs.

VI mill DCLX

Santa Maria d’Açada1, seys mill e seisçientos e sesenta maravediz

VIIIº mill

San Fiis de Bujoy, sin cabildo, ocho mill mrs.

VII mill CCC

San Martino d’Ornela, ziete mill e tresçientos mrs.

V mill

Santa Maria de Leyros, çinco myll mrs.

VII mill D

Santa Marta de Ponteles, siete mill e quinentos

V mill

San Giâo de Mondego, çinco mill mrs.

X mill CCC

Santa Leocadia da Foz, diez mil e tresçientos mrs

. V mill

San Giâo d’Ozedo çinco mill mrs.

IIIIº mill CCCCº

Sant Andre de Carboedo, quatro mill e quatroçientos mrs.

IIIIº mill2

San Giâo de Prabeo, quatro myll mrs. //

fº 18v

IIIIº mill D

Sant Cosme de Mayanca, quatro mill e quinientos mrs.

V mill

Sant Giâo de Sieyro, çinco myll mrs.

X mill

San Juan de Lubre, diez myll mrs.

V mill

Santa Maria de Gysamo, çinco myll mrs.

IIIIº mill

Sant Martino de Meyres, quatro mill mrs.

IIIIº mill DCLXVI

Santa Aya de Lyâas, quatro myll e seysçientos e sesenta e seys mrs.

VI mill DCLXVI

Sant Estevo de Piadela, syn arçediano de Nendos, seys mill e seysçientos e sesenta e seys mrs.

VI mill

Santa Marta da Mina, seys mill mrs.

I mill D

Santa Conba de Beygue, syn cabildo, myll e quynientos maravediz

III mill

San Nicolao de Mosteyrôo, tres mill mrs.

V mill

San Jurjo de Viñaes, çinco myll mrs.

IX mill

Santa María de Dejô, nueve myll mrs.

VI mill

Sant Salvador de Zezebre, seys mill mrs.

IIIIº mill3

San Giâo de Sarantes con la capellanía quatro mill mrs. //

1 O Ç foi engadido sobre un s anterior

2 S: LXXXº VI mill DCCCCºLX

3 S: LXXXIIIIº mill DCCCXXXII