GMH/ÍNDICE A-Z

36
1500

fº 36

III mill

Santa Maria de Lamas, tres mill mrs.

VI mill D

San Brexome de Sargude, seys mill e quinientos mrs.

I mill

Santa Marina de Rybera, hermita, myll mrs.

ARÇEDIANADGO DE CORNADO.

FERREROS

III mill CCCCº

Santa Maria de Loxo, tres mill e quatroçientos mrs.

I mill DCCCCº

San Martino de Calvos, mill e nueveçientos mrs.

IIIIº mill

San Mamede de Ferreiros, quatro mill mrs.

IIIIº mill

Santestebô de Pantenobre, quatro myll mrs.

CCCCº

Santiago d’Arzua, quatroçientos mrs.

I mill CCCL

San Fíís de Quiou mill e tresçientos e çinquenta mrs.

I mill CCCL

Santa Leocadia de Brança, myll e tresçientos e çinquenta marabediz.

I mill DCLXVI

San Migell de Çerzeda, myll e seysçientos e sesenta e seys mrs.

I mill CCCXXXIII1

Santiago de Cornado, myll e tresçientos e trynta e tres maravediz. //

fº 36v

III mill CCCL

San Christobôo de Beseno, tres myll e tresçientos e çinquenta mrs.

II mill

Sant Pedro de Lema, dos mill mrs.

I mill D

Santa Maria de Arçua, mill e quinientos mrs.

III mill CCCXXXIII

San Juan de Touro, tres myll e tresçientos e trynta e tres mrs.

I mill CCCL

San Giâo de Zebrero, myll e tresçientos e çinquenta maravediz.

I mill

San Lorenço de Brendeso, mill mrs.

DCLXVI

Sant Pedro de Vyvôos, seysçientos e sesenta e seys maravediz

I mill C LXVI

Santyago de Andeade, myll e çiento e sesenta e seys maravediz

I mill CCCXXXIII

Sant Migell de Querentes, myll e tresçientos e trynta e tres mrs.

D

San Juan de Fontes quynientos mrs.

II mill

San Christobo de Donbodan, dos mill mrs.

I mill DC LXVI2

Sant Salvador de Arenteyro, myll e seysçientos e sesenta e seys mrs. //

1 S: XXIX mill DCCCº XCIX

2 S: XIX mill DCCCº LXIIIIº