GMH/ÍNDICE A-Z

E2-14
1435, abril, 29
O carniceiro Afonso Caldelas recibe do Concello 200 mrs. como parte do contrato da carnizaría. (fol. 8v)

Afonso Caldellas.

En este día Afonso Caldellas reçebeu de Afonso Anriques dosentos mrs. vellos para o ofiçio da carniçaria et obrigouse delle dar delles conta ou delos encher enna merqadoría segundo as condiçoens etç. Tests. Afonso Ares, Pero Fernandes, Gomes de Chantada