GMH/ÍNDICE A-Z

E2-26
1435, xuño, 8
Gonzalo Iáñez arrenda por 60 mrs. o cobro das penas por tirar remollo as peixeiras. (fol. 12v)

A renda da pennas do remollo do pescado.

A oyto dias de juyo Gonçalvo Yanes poso a renda das pennas do pescado do remollo que as pescadeyras deytaren enna praça et enna pescadoria en LX.Tests. Loys Gonçalves, Estevo Fernandes rejedores, Joan do Bouteiro.