GMH/ÍNDICE A-Z

411
1380, abril, 14
designación de voz

Frei Gonzalo, freire da Orde do Sepulcro e que foi comendador desta en Galicia, nomea a frei Rodrigo voz do casal de Gatón, que ten aforado da Catedral de Santiago.

ACOu, Escrituras VII, 65

Era de mill e quatroçentos e des e oyto annos, quatrose dias do mes dabril. Sabeam quantos esta carta virem como eu frey Gonçalvo freyre da orden do Sepulcro, comendador que foy da dita orden en Galisa, estando saao e con soude e en todo meu livre e conprido poder, seendo çertificado de todo meu dereito, nomeo e alço por vos a vos frey Rodrigo fillo de Domi[n]ga Peres que foy e freyre da orden do Sepulcro, do casal de Gaton con todos seus erdamentos e dereitos e proes e perteenças que eu teno a foro do arçibispo e espital et chantres de Santiago, que he en freguesia de San Salvador de Paaços d’Arenteiro e en seus terminos. Desto vos faço vos a vos o dito frey Rodrigo asy como eu mellor poso e devo faser de dereito, et outorgo se contra esto pasar que peyte a vos por pena tresentos mrs. de diñeiros brancos e al rey outros tantos peyte e a carta fique firme e valla no seu tenpo e estea en sua revor. Tests. que presentes foron frey Lourenço d’Alvarellos e Johan Migues de Sallon e Johan do Souto d’Alvarellos e outros tests.

Eu Gonçalvo Fernandes notario del rey en terra d’Orsellon e de Deçon a esto presente foy e escrivi e meu sinal fis que tal est.

(sinal)

+ et demítome logo do dito lugar a vos o dito frei Rodrigo para senpre do jur e do poder del e entrego a vos. Tests. Eu Gonçalvo Fernandes notario.