GMH/ÍNDICE A-Z

4
1396, xuño, 25

Traslado dun albalá do arcebispo de Santiago, Johán Garçía Manrique, no que manda que non se lles recaden moedas ós homes que viven no “yglijario” das herdades das igrexas do seu arcebispado.

Santiago, Arquivo da Catedral, Tombo H, folio 2v., inverso.

Nós el arçobispo de Santiago e perpetuum adminstrador de la nuestra eglesia e obispado de Tuy, chançeler mayor de nuestro señor el Rey, mandamos a qual quier o a quales quier que cogieren e cojen e recabdan las monedas en el nuestro arçibispado que non demandedes a los omes que moran en el yglijario en las heredades de las eglesias monedas algunas, nunca las pagaron fasta aquí et si son dellas qytas. Et non fagades ende al. Fecho veynte e çinco días de junio, anno Domini Mº CCCº XCº VJº.

Archiepiscopus conpostelanus.