GMH/ÍNDICE A-Z

2
1332, julio, 1. — Santiago

Don Juan, arzobispo de Santiago, concede en terraria, a su vasallo Rodrigo Soga, mientras fuese voluntad del prelado y Rodrigo Soga fuese fiel al arzobispo y a la Iglesia de Santiago, las feligresías de San Juan de Lousame, Santa María de Roo y las encomiendas de San Martín de Oleiros, San Isidro y San Pedro de Boan, que estaban vacantes por muerte de Fernán Fernández de Abeancos.

B. — Santiago. A.H.D. Leg. 45, fol. 4. a. Pergamino de 40 x 15 cms., compuesto por dos documentos. El primero, que es el presente, ocupa una altura de 16 cms. Es un traslado hecho 4 de noviembre 1346.
C. — Copia notarial hecha por Jácome García en 29 de marzo 1589. En papel. Leg. 45, fol. 7.

Sabean todos que nos, don Johan por la graçia de Deus, arçobispo de Santiago, capellan mayor del rey, chançeller e notario mayor do reyno de Leon, por fazer ben e merçe a vos Rodrigo Soga, nosso vasallo, damosvos e outorgamos que tenades en terraria de nos e da nossa Eglesia de Santiago, en quanto for nossa voontade e vos fordes fiel e obediente vassallo a nos e aa dita nossa Egllesia, as friigresias de San Johanne de Lousamea e da Santa Maria de Roo e as comendas de San Martiño de Oleiros e de San Osidro e de San Pedro de Boan, as quaes vagaron por morte de Fernan Fernandez d'Aveancos, que foy. E que esto seia çerto esta carta mandamos fazer et asseellar de nosso seello, Dada en Santiago o primeiro dia de julio,    era de mill et CCCº e seteenta años. Johannes Archiepiscopus Compostellanus.
Este hes traslado da dita carta do dito arçobispo, escripta em pulgameo e asseellada de seu seello pendente, a qual carta, eu, Alvaro Eanes, notario de Santiago jurado, vii e lii e fiz trasladar de verbo a vervo, de mandado e auturidade de dom Johan Sanches, juiz ordinario de Santiago, e meu nome e sinal ponno en testemoyo de verdade quatro dias de novembro, era Mª CCCª LXXX quarta (signum). Testemoyas, Johan Peres, clerigo do dito juiz, Fernan Martin, Johan Peres, Afonso Fernandez, scripvanos.