GMH/ÍNDICE A-Z

33
1500

fº 33r

II mill DC LXVI

San Jurjo de Sacos, dos myll e seysçientos e sesenta e seys mrs.

TABEYROS

V mill

San Andre de Vea, çinco mill mrs.

III mill

San Migel de Cora, tres myll mrs.

II mill D

Santa Marina de Rybeyra, dos mill e quynientos maravediz

VII mill

San Jurjo de Vea, con su anexo de Frades, syete mill maravediz.

II mill

San Martino de Callobre, dos myll mrs.

III mill

San Giâo de Vea, tres myll mrs.

I mill CLXVI

Santa Christina de Beseyro, syn arçobispo myll e çiento e sesenta e seys mrs.

III mill CCCXXX

San Viçenço de Berres, tres myll e tresçientos e trynta maravediz

I mill

Santiago de Tabeyros, sin cabildo, mill mrs.

III mill DCLXVI1

San Tome de Querença, tres myll e seysçientos e sesenta e seys mrs. //

fº 33v

III mill D

San Juan de Santeles, tres mill e quinientos mrs.

II mill

San Mygel de Cumes2, dos mill mrs.

IIIIº mill

Santa Maria de Rubyn, quatro myll mrs.

II mill

Santa Christina de Vea, dos mill mrs.

I mill

San Pedro de Parada, dos mill mrs.

DCLXVI

San Payo de Fygeroyroa, seysçientos e sesenta e seys mrs.

III mill D

Santa Maria de Aguions, tres mill e quinientos mrs.

II mill

Santa Maria de Paradela, dos myll mrs.

III mill

Santa Marina de Liripio, tres myll mrz.

II mill

Santo Esteban d’Oca, dos myll maravediz

III mill

San Migel de Moreyra, tres myll mrs.

I mill

San Martino de Riobôo, sin arçobispo mill mrs.

I mill DCLXVI

San Mygell d’Arca myll e seysçientos e sesenta e seys mrs.

I mill CCCXXXIII3

Sañtome d’Ancorados, mill e tresçientos e trynta e tres mrs. //

1 S: XXXIIIIº mill CCXCVIIIIº

2 Este nome está corrixido sobre outro que non pode ser lido.