GMH/ÍNDICE A-Z

D131
1459, abril, 28

Demanda de prisión presentada ante o alcalde por Gómez de Mugares contra un fillo de Toucas Alvas, por terlle este ocupado un lugar. (fol. 41)

Gomes de Mugares.

E despoys desto, enna dita çidade d’Ourense, viinte e oyto dias do dito mes de abril do dito anno, Gomes de Mugares tomou testemuyo contra o dito Pero de Miranda alcallde que por rason que el tina o seu lugar de Silvoso en posison de quinse, viinte annos et mays tenpo et llo avia tomado et ocupado Toucas Alvas et el avía requerido a Diego Osorio et (a)* que lle fesese desenbargar seu lugar et o señor conde de Lemos llo avia asy mandado et el tomado asas de testemuyos et requerimentos et agora estava aqui hun fillo de aquelle que llos tomava, por ende que lle requería que o prendese etç. Et o dito alcallde diso que o mandava prender etç. Tests. mestre Antonio et Gomes da Arçua, Diego Fernandes et Fernando, mestre Afonso. (fol. 41)