GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

F-E5
1496, decembro, 5
Contrato de aprendizaxe polo que o barbeiro Gómez de Eiré toma ao seu servizo a Francisco de Moure por un ano e comprométese a ensinarlle o oficio e o
aprendiz fica obrigado a servilo beneficiándose ademais da terceira parte do que gañe. (fol. 5-5v)

Atamaçon do moço con Gomes d’Eyree.

Este dia Françisco de Moure, fillo de Pero Vasques, natural de terra de Felgueiros do reyno de Purtugal, desde el primeiro dia del mes de janeiro primeiro que ben en que se começara el ano syguente de noventa e sete annos, se atamoy con Gomes d’Eyree barbeiro por tenpo de un anno para que syrba ao dito Gomes d’Eyree enno ofiçio de barbeiro e açacalador durante o dito anno e que aja e leve e goze o dito Françisco la terçeira parte de todo lo que gañar por suas manos en lo dito ofiçio e que o syrba en todas las cosas que lle mandar liçitas e honestas e quel dito Gomes d’Eyree lo ensyne ao dito Françisco lo mellor que lle deus der de graças. Obligouse (fol. 5)
se el dito Françisco de lo serbyr durante el dito anno e non se absentar de seu poder syn /sua\ liçençia e mandado so pena de dous mill mrs. de brancas, e para lo ansy conplir dou consygo por seu fiador, devedor e prinçipal pagador a Fernando Gonçalves, barbeiro natural de Gimaraans presente e outorgante, e el se obligou de lo relevar, e outorgaron contrabto firme so la dita penna. Tests. Gonçalvo de Saa, barbeiro vesiño de la çibdad de Ourense, e Rodrigo de Meyjon Grio, escrivano criado de min el notario, e tests.