GMH/ÍNDICE A-Z

A11
1379, outubro, 14
Lopo Fernández de Deza, escudeiro, presta a Sueiro Ares de Monterroso e ao seu irmán García Conde un lugar e herdade en Terra de Camba, co usufruto do pan. (fol. 7v)

Sabean quantos esta carta viren que eu Lopo Fernandes de Deça escudeiro, dou a vos Sueyro Ares /de Monterroso\ escudeiro e a voso yrmao Garçia Conde que tenades de min en prestamo o meu lugar e herdade que eu ey em terra de Canba, enno lugar que chaman Cabana ou Cabanas, que o tenades de min em prestamo em quanto for miña vontade tam solamente e mays non, e que levedes del o pam e o al que eu y ey, e por que esto seja çerto et non veña em dubta eu o dito Lopo Fernandes mandey e rogey a Martiño Anes notario escusador emno Chaao de Castela e em Bubal e enno Bolo de Senda, que doje ende esta carta nos os ditos Sueyreiro e Garçia Conde (...) nome e con seu synal. Que foy feyta enno couto da Bara (...) XIIII dias de oytubro, era de mill e quatroçentos e des e sete (...) Tests. que foron presentes Sueyreiro Fraes casteleiro da casa forte de (...) Giaao escudeiro de Joan Sanches vyscayño e Fernando Peres ome (...) e outros.