GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo

B 14

1427, agosto, 25. San Martiño de Mondoñedo.
Don Álvaro, prior do mosteiro de San Martiño de Mondoñedo, comisionado polo papa Martiño V, en virtude da bula anterior, que transcribe integramente, uniu á Mesa Capitular da catedral mindoniense a metade do beneficio de Santa María de Corbelle e os préstamos de San Salvador de Nendín (Lindín), de Santiago de Caende (Quede) e de Santa Marta de Meilán.
A, perg., algo deteriorado, con signo notarial e cordón de varias cores, de 560 x 440 mm. Letra semigótica.
Ref.: flórez, vol. xviii, p. 191.

Vniuersis et singulis presentes litteras inspecturis ac illi vel illis ad quem vel ad quos medietatis partis simplicis beneficii in ecclesia beate Marie de Coruelle et vnius sancti Saluatoris de Monte / de Nendim et alii in sancti Jacobi de Caende necnon alii in sancte Marthe de Meyram parrochialibus ecclesiis prestamorum mindoniensis diocesis collacio prouisio presentacio institucio seu queuis alia disposicio comuniter uel / diuisim pertinet omnibusque aliis et singulis quorum interest uel intererit quosque infrascriptum tangit negocium seu tangere poterit quomodolibet in futurum quibuscunque nominibus censeantur quacunque prefulgeant / dignitate Aluarus prior monasterii sancti Martini de Mendonedo per priorem soliti gubernari ordinis sancti Augustini mindoniensis diocesis judex comissarius et executor vnicus ad infrascripta a sancta Sede apostolica / specialiter deputatus salutem in Domino et nostris huiusmodi ymmo uerius apostolicis firmiter obedire mandatis litteras sanctissimi in Christo Patris et domni nostri domni Martini diuina prouidentia papa quinti vera bulla plumbea cum / cordula canapis inpendenti more romane curie bullatas sanas quidem et integras non viciatas non cancellatas nec in aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus vicio et suspicione carentes ut in eis prima fa/cie apparebat nobis per benerabilem et prouidum virum magistrum Alfonsum Gundisalui canonicum mindoniensem venerabilium et circunspectorum virorum domnorum decani et capituli ecclesie mindoniensis in eisdem litteris apostolicis principaliter nominatorum pro/curatorem prout de suo procurationis mandato nobis legitimis constitit et constat documentis coram notario publico et testibus infrascriptis presentatas nos cun ea qua decuit reuerentia recepisse noueritis tenorem / qui sequitur continentes: (Segue a bula que se transcribe no documento anterior). Post quarum quiden litterarum apostolicarum presentationem et receptionem fuimus / per prefatum magistrum Alfonsum Gundisalui supranominatorum domnorum decani et capituli ecclesie mindoniensis procuratorem debita cum instancia requisiti quatenus ad execucionem dictarum litterarum apostolicarum et in eis contentorum procedere dig/naremur iuxta traditam seu directam per eas a Sede apostolica nobis formam nos igitur Aluarus prior comissarius judex et executor prefatus volentes mandatum apostolicum nobis in hac parte directum reuerenter / exequi ut tenemur forma vero dictarum litterarum apostolicarum et contentorum in eisdem diligenter attenta bocatoque prius per litteras nostras in eadem ecclesia mindoniensi lectas et publicatas et copias earumdem in valvis predicte / ecclesie positas prefato episcopo mindoniensi seu quocunque alio eius loco tenente in predicto episcopatu et aliis qui fuerint euocandi et quia ex relacione et testimonio plurium fidedignorum testium coram nobis super hoc productorum / juratorum et examinatorum conperimus contenta et narrata in eisdem litteris apostolicis veritate fulciri idcirco autoritate apostolica nobis in hac parte commissa et qua fungimur medietatem partem sinplicis beneficii in / ecclesia beate Marie de Coruelle et vnum in sancti Saluatoris de Monte Nendin ac aliud in sancti Jacobi de Caende necnon aliud in sancte Marte de Meiran parrochialibus ecclesiis prestimonia mindoniensis / diocesis de quibus supra et in ipsis litteris apostolicis fit mencio per modum in prefatis litteris apostolicis designatum vacantem seu vacantia nobis minime constito quod tenpore date dictarum litterarum apostolicarum esset in eis alicui spe/tialiter jus quesitum cum omnibus juribus et pertinentiis suis mense capitulari ecclesie mindoniensis de qua etiam in ipsis litteris habetur mencio prout melius potuimus et debuimus iustra (sic) predictarum litterarum apostolicarum / continenciam et tenorem uniuimus incorporauimus et annexuimus vnimusque incorporarmus et annecttimus per presentes. Que omnia et singula supradicta necnon litteras apostolicas et hunc nostrum presentem proce/sum ac omnia et singula in eis contenta vobis vniuersis et singulis supradictis et presertim quorum interest intimamus insinuamus et notificamus ac ad vestram et cuiuslibet vestrum noticiam deducimus et deduci vo/lumus per presentes. Quocirca vos omnes et singulos supradictos et presertim quorum pertinet requirimus et monemus primo secundo tercio et peremptorio comuniter et diuisim ac vobis et singulis vestrum in virtute / sancte obediencie et sub penis infrascriptis [...8] precipiendo mandamus quatenus in fine sex dierum post presentacionem seu notificacionem predictarum litterarum apostolicarum et presentis nostri procesus vobis factam et postquam / pro parte prefatorum domnorum decano et capituli [...9] presentium fuerint requisiti seu alter vestrum fuerit requisitus inmediate sequentes quorum sex dierum duos pro primo et duos pro secundo et reliquos duos dies [...6] / vniuersis et singulis supradictis presertim quorum interest pro tercio et peremptorio termino ac monicione canonica asignamus eosdem domnos decanum et capitulum ecclesie mindoniensis medietatis partis et predictorum presti/moniorum vnite seu vnitorum modo quo [...10] incorporate et incorporatorum et annexe seu annexorum juriumque et pertinenciarum predictarum sine apposicione et dificultate qua [...6] permitatis et quilibet vestrum permi/ttat plenam et quietam et pacificam possessionem et eius fructuum perceptione vti et gaudere prout ad vos comuniter vel diuisim pertinet ita quod liceat eisdem domno decano et capitulo possessionem corporalem realem et / actualem medietatis partis et predictorum prestimoniorum juriumque et pertinenciarum predictorum auctoritate propria de nouo aprehendere et perpetuo retinere alterius licencia super minime requisita non obstantibus omnibus illis que / dominus noster papa in suis litteris apostolicis prefatis voluit non obstate ac voluntate et decreto in eisdem appositis semper saluis. Et si forte premissa omnia et singula non adimpleueritis aut distuleritis contumaciter / adinplere ac mandatis et monicionibus nostris huiusmodi immo verius apostolicis non parueritis realiter et cum efectu nos in bos omnes et singulos supradictos qui culpabiles fueritis im premissis et generaliter in contraditores / quoslibet et rebelles ac inpedientes ipsos domnos decanum et capitulum ecclesie mindoniensis uel eorum legitimum procuratorem super premissis in aliquo quominus dicte medietatis partis et prefatorum prestimoniorum vnio / incorporacio et annexio suum debitum sortiatur efectum ac ipsos impedientibus dantes auxilium consilium uel fauorem publice vel occulte directe vel indirecte cuiuscunque dignitatis status gradus ordi/nis condicionis uel preheminencie existant ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc singulariter singulos dicta sex dierum canonica monicione premissa excommunicacioonis in capitula bero conuentus et colle/gia in his forssam deliquentes suspensionis [...9] et in ipsas ecclesias monasteria capellas et alia loca quecunque interdicti ecclesiastici sentencias ferimus in his scriptis et etiam pronunciamus. Mandamus tamen / vobis copiam fieri de premissis eam petentibus et habere volentibus petencium quidem sumptibus et expensis absolucionem vero omnium et singulorum qui prefatas nostras sentencias aut earum aliquam incu/rrerint quoquomodo nobis vel superiori nostro tantummodo reseruamus. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras seu presens publicum instrumentum huiusmodi processum nostrum in se conti/nens siue continentes exinde fieri et per notarium publicum infrascriptum subscribi publicari mandamus nostrique sigilli jussimus et fecimus appensione communiri. Datum et actum in loco / de Sancto Martino intus in predicto monasterio Sancti Martini de Mondonedo vicessima quinta mensis augusti sub anno a natiuitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo septimo indicio/ne (en branco) pontificatus prefati domni nostri domni Martini diuina prouidencia pape quinti (non expresa o ano) presentibus ibidem venerabilibus et discretis viris domnis Loppo Roderici canonico predicti monasterii Luppo / Roderici notario Didaco Ferrollo Didaco Colim Luppo Conde Petro Alfonsi de Vilaseca testibus ad premissa vocatis et specialiter rogatis. Aluarus prior (Rúbrica).

Et ego Petrus Fernandi porcionarius mindoniensis et publicus apostolica auctoritate notarius omnibus et singulis dum sicut premittitur per predictum domnum priorem judicem et / executorem prefatum factum et coram eo agerentur dicerentur et fierent vna cum prenominatis testibus presens interfui ac omnia et singula supradicta sic fieri vidi et / audiui et in notam recepi et exinde hoc presens publicum instrumentum manu propria scripsi et hic nomen meum et signum consueta apono in fidem et testimonium / omnium et singulorum premissorun rogatus et requisitus. Petrus Fernandi porcionarius notarius apostolicus (Rúbrica). (Signo).

(Reverso):
M. 4. n. 2. Proceso sobre el prestamo de Corvelle