GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo

B 24

1452, marzo, 15. Roma.
Bula do papa Nicolás V (1447-1455) pola que lle outorga ó bispo de Modoñedo a facultade de poder anexionar á Mesa Capitular da súa Catedral préstamos dos que os froitos anuais non excedan de 400 libras turonesas, en atención á pobreza da devandita mesa. (Cf. Doc. 177).
A, perg., que conserva o cordón do selo pendente, de 405 x 520 mm. Letra semigótica.
B, perg., escrito en 1456, con signo notarial e cordón do selo, de 585 x 575 mm.
Ref.: flórez, vol. xviii, p. 201.

Nicolaus episcopus seruus seruorum Dei venerabili fratri episcopo mindoniensi salutem et apostolicam benedictionem. In eminentis dignitatis specula licet immeriti disponente Domino consti/tuti uotis gerimus ut tenemur quod per nostre prouidentie ministerium ecclesie prefectum cathedrales necnon in illis diuinis mancipate obsequiis persone prout earum singulis expedire cognoscimus super suis releuandis / indigentiis prouisionis accommode presidium suscipiant ac diuinus inibi cultus ualeat adaugeri sane sicut exhibita nos nuper pro parte tua et dilectorum filiorum decani archidiaconi et capituli ecclesie / mindoniensis petitio continebat fructus redditus et prouentus dicte ecclesie cui preesse dinosceris sunt adeo tenues et exiles quod ex ipsis qui quadringentarum et quinquaginta librarum turonensium paruorum / secundum communem extimationem ualorem annuum non excedunt dicti et pro tempore existentes decanus archidiaconus et capitulum seu canonici eiusdem ecclesie se commode sustentare non possunt cum auten / sicut eadem petitio subiungebat si tot ex prestimoniis prestimonialibus portionibus ac simplicibus et seruitoriis beneficiis in ciuitate et diocesi mindoniensi consistentibus quot ex ipsorum fructibus redditibus et prouen/tibus quadringente libre similes prefate mense proueniant annuatim eidem mense perpetuo unirentur annecterentur et incorporarentur ipsorum decani archidiaconi et canonicorum qui exinde seruitiis prefa/te ecclesie commodius intendere possent occurreretur indigentiis et diuini cultus augmentum in eadem ecclesia proueniret pro parte tua necnon decani archidiaconi et capituli predictorum nobis fuit humiliter sup/plicatum ut super hiis oportune prouidere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur de premissis certam notitiam non habentes huiusmodi suplicationibus inclinati fraternitati tue per apostolica scripta man/damus quatinus si est ita super quo tuam conscientiam oneramus tot ex prestimoniis prestimonialibus portionibus et simplicibus ac seruitoriis beneficiis in ciuitate et diocesi consistentibus prefatis quot illorum / fructus redditus et prouentus quadringentas libras similes secundum extimationem antedictam ualeant annuatim et si illa ex persona uel facto seu personis uel factis ea obtinentis seu obtinentium uel / alias quouis modo seu quibusuis modis etiam per speciales desuper et a nobis concessas litteras specialiter uel generaliter dispositioni apostolice quomodocunque reseruata existant cum omnibus iuribus et pertinentiis / suis prefate mense eadem auctoritate nostra im perpetuum unias incorpores et annectes ita quod liceat ipsis decano archidiacono capitulo et canonicis per se uel alium seu alios corporalem uniendorum prestimo/niorum et simplicium etiam seruitoriorum beneficiorum exinde si uacabunt aut per cessum uel decessum seu cessus uel decessus ea obtinentis seu obtinentium uel alias quouis modo seu aliis quibusuis modis / et in aliquo seu aliquibus ex mensibus in quibus beneficiorum uacationem collationem iuxta quamdam per Nos editam desuper ordinationem uel speciales concesas litteras ad ordinarios collatores pertinere uo/luimus simul uel successiue uacare contigerit et que decanus archidiaconus et capitulum prefati per se uel procuratorem suum ab eis ad hoc legitime constitutum infra vnius mensis spacium postquam / sibi uel eidem procuratori uacatio illorum innotuerit duxerit acceptanda iuriumque et prtinentiarum predictorum possessionem auctoritate propria libere aprehendere et perpetuo retinere diocesani loci et / cuiuslibet alterius desuper licentia minime requisita. Et insuper ut unio annexio et incoporatio predicte si fiant celerius consequantur effectum ipsorum uniendorum prestimoniorum prestimonialium portionum / et beneficiorum etiam si ex quauis causa dispositioni apostolice generaliter reseruata sint a personis ea obtinentibus uel ipsorum procuratoribus ad hoc ab eis specialiter constitutis resignationes si eas ad effectum premissum / in tuis manibus sponte et libere facere uoluerint eadem auctoritate recipias et admittas illisque per te receptis et admissis huiusmodi resignata prestimonia prestimoniales portiones et beneficia dicte mense unita / fore auctoritate uestra decernas et ne persone predicte ex huiusmodi resignationibus quas fecerint nimium dispendium patiantur eis super fructibus redditibus et prouentus prestimoniorum prestimonialium portionum / et beneficiorum per ipsas resignatorum huiusmodi pensiones annuas de quibus tibi uidebitur et decanus archidiaconus et capitulum necnon resignantes persone predicte concordes extiterint etiam illorum integros fructus reddi/ tus et prouentus si aliter insimul concordare nequiuerint per decanum archidiaconum et capitulum prefatos ipsis personis resignantibus quoad uixerint uel ad tempus de quo conuenerint aut eorum procuratoribus in terminis et locis ad id per / te statuendis efficaciter annis singulis personluendas eadem autoritate concordes statuas et assignes faciens dictis resignantibus personis de pensionibus predictis iuxta concessionum constitutionum et assignationum huiusmodi tenorem quas / desuper feceritis integre responderi contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo non obstantibus consititutionibus et ordinationibus apostolicis ac mindoniensibus predite necnon aliarum in quibus / beneficia huiusmodi forsan fuerunt ecclesiarum iuramento confirmatione apostolica uel quacunque alia firmitate roboratis statutis et consuetudinibus ceterisque contrariis quibuscunque aut si aliqui super prouisionibus sibi faciendis / de prestimoniis prestimonialibus portionibus ac huiusmodi speciales uel aliis ecclesiasticis beneficiis in illis partibus generales apostolice Sedis uel legatorum eius litteras impetrauerint etiam si per eas ad inhabilitationem reseruationem et decre/tum uel alias quomodolibet sit processum quas quidem litteras et processus habitos per easdem ad unienda prestimonia prestimoniales portiones et beneficia huiusmodi uolumus non extendi sed nullum per hoc eis quoad essecutinem / prestimoniorum prestimonialium portionum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari et quibuslibet priuilegiis indulgentiis ac litteris apostolicis specialibus uel generalibus cuiuscunque tenoris existant per que presentibus non / expressa uel totaliter non inserta effectus presentium impediri ualeat quomodolibet uel differri et de quibus quarunque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specilias seu si decano arcchidiacono et capitulo / prefato uel quibuslibet aliis a predicta sit Sedei ndultum quod interdici suspendi uel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenan et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mentio/nem et insuper ut unio annexio et incorporatio predicte si fiant ac presentes nostre littere sublatis quibusuis obstaculis debitum sortiantur effectum uolumus et auctoritate ac scientia similibus tenore presentium statuimus / pariter et decernimus quod nulle queuis expectatiue alieque gratie et de primo uacaturis seu alie speciales reseruationes ac de sic uacaturis cum uacabunt conferendi mandata uniones quoque annexiones incorporationes supressio/nes appropriationes prerogatiue et nonnulis familiaribus nostris continuis conmensalibus in certo libro cancellarie apostolice descriptis seu ad illorum instar aut maiores uel fortiores prerogatiue antelationes declarationes ad ius commune re/ductiones alieque concessiones priuilegia littere et indulta constitutiones quoque ordinationes et regule etiam motu proprio et ex certa scientia seu ad quarunuis personarum supplicationem uel instantiam et sedandarum litium aut seruitiorum Nobis / et romane ecclesie impenssorum seu alio quouis intuitu respectu occasione uel causa sub quibusuis formis et expressionibus uerborum et cum quibuscunque clausulis et talibus per quas nominatum specifice et expresse ipsis presentibus preiudicaretur / seu illorum effectus impediretur seu retardaretur quoquomodo aut preiudicari seu imnpediri uel retardari possit per Nos uel Sedem predictam hactenus concessa seu facta uel nisi in illis de presentibus earumque date de uerbo ad uerbum specialis specifica et / expressa mentio fiat im posterum concedenda seu facienda vnioni annexioni et icorporationi prefatis si fiant ac ipsis presentibus quominus ille plenarium sortiantur effectum preiudicium seu impedimentum aliquod afferre possit sed ille effectum / suum huiusmodi quantotius sortiantur in omnibus et per omnia perinde ac si expectatiue gratie reseruationes et alia supradicta a Nobis uel Sede prefata nullatenus emanassent nec interim emanarent decernentes ex nunc irritum et inane / si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter uel ignoranter contigerit attemptari non obstantibus omnibus supradictis certisque contrariis quibuscumque. Datum Rome apud Sanctum Petrum / anno incarnationis domninice millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo idus martii pontificatus nostri anno sexto.
Pe. de Bonitate.
(Reverso):
Registrata in camera apostolica. Vnio pro capitulo ecclesie mindoniensis de simplicibus beneficiis non seruitoriis vsque ad valorem cccc librarum.